Beleidsplan

Stichting Hidi is opgericht ter bevordering en ondersteuning van het ontwikkelingswerk rondom het dorp Hidi, ten oosten van Debre Zeit, Ethiopië. Dit werk is in 2009 gestart met activiteiten op het gebied van gezondheidszorg in de plattelandskliniek ‘Clinic Hidi’. Inmiddels wordt de lokale Ethiopische bevolking in diverse ontwikkelingsprojecten geholpen met gezondheidszorg, landbouwkundige productie en landbouwkundige waterinfrastructuur.

De doelgroep wordt gedefinieerd als de bevolking van het rurale gebied ten oosten van Debre Zeit in Ethiopië. De ontwikkelingshulp is bereikbaar voor de inwoners van het gebied binnen een straal van ongeveer 15 kilometer rondom het dorp Hidi.

Doelstelling

Het doel van Stichting Hidi is om met diverse ontwikkelingsprojecten en in samenwerking met lokale partners bij te dragen aan de voorwaarden voor gezond leven voor haar doelgroep.
De basale voorwaarde voor een gezond leven is het kunnen voorzien in dagelijks voedsel dat in kwantiteit en kwaliteit voldoet aan de gezondheidsnormen. In een voornamelijk agrarische samenleving valt het genereren van inkomen vrijwel samen met het produceren van voedsel. Daarom richt de stichting zich in diverse projecten op een combinatie van bijdragen aan de gezondheidszorg en productie van goed voedsel. De lokale bevolking is nauwelijks geschoold en armoede vormt een groot probleem. Met deze hulp krijgen zij de kans om te werken aan nieuwe winstgevende initiatieven waarmee zij hun eigen gezinnen beter kunnen voorzien van de basale levensbehoeften.

De stichting werkt aan haar doel door middel van:

  1. Het bijdragen aan de bewustwording in Nederland met betrekking tot de tekortschietende voedselproductie en medische voorzieningen in heel Ethiopië en specifiek voor de doelgroep;
  2. Het bieden van de mogelijkheid om ontwikkelingsprojecten op dit vlak met onder andere financiële bijdragen te steunen;
  3. Het informeren over en het promoten van het werk van Stichting Hidi en haar lokale partners;
  4. Het verwerven en organiseren van steun voor de ontwikkelingsprojecten in de vorm van personele ondersteuning (zoals experts en vrijwilligers voor agronomische, technische en medische kennis), materialen (agrarische middelen, medische attributen) en daarvoor noodzakelijke financiële middelen;
  5. Het steunen van de lokale partners zoals management en personeel van de projectteams in de voortdurende agrarische ontwikkelingen en (medische) zorg voor de doelgroep.