Missie

Stichting Hidi heeft de missie en de passie om de lokale bevolking te ondersteunen in de eerste levensbehoeften op de terreinen van gezondheidszorg, onderwijs en sociaal/maatschappelijke ondersteuning. Daarom is de visie: Steun voor de allerarmsten! Daarvoor onderhoudt zij directe contacten met familie van de Haar en Worku Alemayu.