Coronavirus in Ethiopië

Het is inmiddels een feit. Er worden maatregelen getroffen om te proberen de verspreiding tegen te gaan. De eerste mensen met het virus, die op de AirPort aankwamen en getest zijn, zitten in quarantaine. De landsgrenzen gaan dicht. Vluchten vertrekken nog wel. Maar als je Ethiopië in wil moet je eerst 14 dagen in quarantaine op eigen kosten.
Spannend is het hoe het zich hier zal ontwikkelen, ook voor de kliniek.

De mensen worden middels de media op de hoogte gehouden over isolatie, afstand bewaren en handen wassen.
Als je telefoneert krijg je eerst uitgebreide instructies te horen over maatregelen tegen het virus voordat je de persoon aan de telefoon krijgt!

Op het moment ben ik mondkapjes aan het naaien. Ze zijn haast niet verkrijgbaar hier. Het team vindt het belangrijk, voelt veiliger, ook al lijkt het niet heel veel nut te hebben in de praktijk. Plastic brillen hebben we. Handschoenen en zeep. Zuurstofflessen zijn weer gevuld.

We doen wat we kunnen, op de plaats waar we zijn. Met de middelen die we hebben.

Bidt u mee, met psalm 91 als gebed:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zal tot de HEERE zeggen: mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God op Wie ik vertrouw!