Zondag 7 januari is het Ethiopische kerst

De WSG- Vrouwen Steun Groep:

Meer dan 20 vrouwen maken er deel van uit. De opkomst varieert mee met de seizoenen.
In de drukke zaai- en oogsttijd van teff is er gewoonweg geen tijd om manden te vlechten.
Maar een vaste groep, dat zijn ook gelijk de armsten zonder land, komt altijd.
Gerust 10 kilometer lopen, zoals Yessi uit Koftu.
Tsehay van Hidi is er al vanaf het begin, altijd.

Afgelopen woensdag stond de WSG in het licht van Genna, Kerst.
Zondag wordt het in de orthodoxe kerk gevierd, de komst van de Heere Jezus op aarde.
Asnaku las Lukas 2 voor:
‘En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie ik verkondig u grote blijdschap die ál de volken wezen zal…
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad Davids.’

Bezunesh had de koffieceremonie klaar gemaakt met prachtige Bouganville gedrapeerd op de grond.
Het was een heel gezellig samenzijn!
De vrouwen spreken elkaar en adviseren elkaar over hóe de manden het mooist te vlechten.

Ze kregen een kerstpakket mee:
een kilo linzen, handzeep en zeep voor de was.
Daarna nog even op de foto.
En dan Gara Gari, goede reis naar huis.

Hartelijk dank voor uw bijdrage in deze kerstgift!