De Hematocriet machine werd gesponsord! Een heel goede aanwinst om het hemoglobine (ijzer) gehalte te bepalen bij o.a de zwangeren. Hartelijk dank.