In de nadagen van het krediet-koeien-project op Hidi, hebben we een enkele Holstein-Frisian stiertjes en een Hobo-koe naar Wenchi gebracht. Om op die hooglandfarm de buurtboeren ook de kans te geven om hun melkveehouderij op een hoger peil te brengen. Tijdens de regenmaanden groeit daar rijkelijk gras met tal van kruiden erdoor, wat op zich redelijke pensvulling is. Met wat bijvoeren kun je de Nederlandse koeien gezond houden, al hebben we wel gemerkt dat de dieren het in dat koude en natte klimaat zwaar te verduren hebben. We hebben de stal opgehoogd en voorzien van een bamboe-vloer, zodat onze koeien de enige dieren in de buurt waren die met de poten ’s nachts droog stonden. Afgelopen voorjaar is het twee maanden langer droog gebleven dan normaal, waardoor een vijfde van de koeien (en heel veel paarden) van de buurtboeren doodgingen. Daarna is het gaan regenen en bleef het een halfjaar dagelijks doorregenen. Je ziet dan dat het systeem van melkveehouden in Wenchi ten principale mank gaat aan de basisregels voor rundvee: goed onderdak en voldoende bijvoeren.

De afgelopen drie jaren hebben we een goede HF-stier aan de buurtboeren ter beschikking gesteld om daarmee hun eigen koeien te laten dekken, zodat je een flink verbeterd kalf zouden kunnen krijgen. Het voorbeeld liep voor hun ogen: onze Hobo-koe heeft op Wenchi inmiddels twee gezonde vaarskalveren gekregen.

Maar het animo is niet erg groot. De enkele boer die er gebruik van maakte, vertelde dat hij gewaarschuwd was dat zijn koetje uit haar voegen zou groeien van wege het kalf van zo’n grote Holstein. Nu hebben wij in al die jaren dat we HF kruisten met de kleine Borana’s nooit enig probleem gehad met te grote kalveren, maar het zou best kunnen dat een 50% Holstein – zonder goede stalling en zonder bijgevoerd te worden – het niet gaat doen in deze barre streken.

Duidelijk is wel dat het verstrekken van goede Holstein-vaarzen voor deze streek nog een brug te ver is. Geen melkfabriek, geen voerfabriek en geen enkele ervaring met koeien voor de melkproductie. En als je er niet naast woont, valt het ook niet mee een goede demo op te zetten.   

We gaan het zien: de twee jongste HF-stiertjes zijn inmiddels volgroeid en volgende maand hopen we weer overleg te hebben met de buurt over het nut van deze dekstieren voor hun veestapel.