Nieuwsbrief oktober 2017

Beste nieuwsbrieflezer, Goed nieuws! We kunnen u en jou uitnodigen om de vernieuwde website van Clinic Hidi te bekijken: klik maar op www.kliniekhidi.nl.

Er is veel tijd en werk in gestoken door Corstiaan de Kruijf. Alie van de Wolfshaar en haar man Hilbert Booij verzorgden de tekst en de foto´s. Samen met Marianne Simons-Stelwagen.

En u zult zien hoe mooi de website geworden is: makers, hartelijk bedankt voor jullie inzet!

We kunnen u nu zo veel makkelijker en directer informeren over de gang van zaken, de diverse projecten om de mensen hier te helpen. Bijvoorbeeld over de verkoop van mooie fotokaarten. De foto’s zijn gemaakt op Hidi en omgeving. Want mooi is het hier, zie hieronder de ondergaande zomer met de eerste hopen versgemaaide teff. . En bovendien, de opbrengst is voor de mensen op Hidi en omgeving

En over de te bouwen toekoel voor aanstaande moeders, bij elkaar gespaard door de jeugd van de HHK van Goedereede. Met een oproep voor vrijwilligers, die eind januari tijd en zin hebben om deze toekoel hier te helpen bouwen.

Over de accommodatie naast de toekoel met kook-, was- en toiletgelegenheid, gesponsord door de Sierra Foundation.

Over de Women Support Group die grasmandjes maakt en die graag in Nederland wil verkopen.

Over acties in Nederland voor het werk hier:

– Zoals de 400 euro die Agnita Fieret recent weer bij elkaar spaarde middels lege flessenbonnen in de PLUS-supermarkt in Barneveld. Al de vierde keer, dit mooie bedrag. Dat zet zoden aan de dijk.
– Of over het ‘Hebben en Houwen’-winkeltje in Werkendam, met een hele schap mandjes en cadeauartikelen ten bate van de Clinic.
– Een rommelmarkt in het Friese Wijnjewoude wat 50 euro opleverde. Allemaal het melden waard! En het bekijken waard op de nieuwe site.

Er is inmiddels ook een Stichting in het leven geroepen om het vele Ethiopische steunwerk te coördineren, omdat dit steeds breder wordt dan alleen het medische werk in de Clinic. Corstiaan de Kruijf, Wim van ’t Land en Marianne Simons zijn de bestuursleden ervan. Op de website kunt u nu eenvoudig een gift overmaken op de rekening van de Stichting Kliniek Hidi. Als u het liever doet zoals voorheen, de Clinic-rekening bij de Rabobank Hardinxveld-Giessendam blijft ook mogelijk. We zijn blij u dit te kunnen melden.

Hartelijke groet, namens het hele team Jacomijn van de Haar