Samen met het team hebben we een poster gemaakt.
Nadat we eerst gebrainstormd hadden over de punten die van belang zijn:

‘Wat willen we de mensen die onze kliniek bezoeken meegeven?’

In het kort kwamen deze punten naar voren:

  • God is onze Maker en Heelmeester.
  • Het belang van persoonlijke hygiene en hygiene in en rond het huis. Alles staat of valt met water!
  • Het belang van goede voeding van jongs af aan. Met de positieve invloed daarvan bij het opgroeien.
  • Het belang van educatie, kinderen naar school, dat heeft toekomst
  • Een goede opvoeding met liefde, structuur en gehoorzaamheid.

Heel zinvol. De patienten die wachten en (die lezen kunnen..) lezen het, de verpleegkundige heeft een aanknopingspunt en zo komt het gesprek op gang.