Ontstaan

Stichting Hidi is opgericht ter bevordering en ondersteuning van het algemeen welzijn voor de mensen in en rondom het dorp Hidi. Hidi ligt ongeveer 15 kilometer ten oosten van Debre Zeit in Ethiopië. Het werk is in 2009 gestart met activiteiten op het gebied van gezondheidszorg in de plattelandskliniek ‘Clinic Hidi’. Inmiddels wordt de lokale Ethiopische bevolking in diverse ontwikkelingsprojecten geholpen met gezondheidszorg, landbouwkundige waterinfrastructuur en landbouwkundige productie.

Met onder andere de verbetering van de gezondheidszorg wordt een fundament gelegd waarop de gemeenschap verder kan bouwen aan een goede toekomst.