Financiën

Vermogen van de Stichting en het financiele beheer

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, donaties, opbrengsten van acties, verkopingen en concerten.

Op basis van de Ethiopische projectplanningen wordt jaarlijks het budget voor de diverse ontwikkelingsprojecten besproken en vastgesteld. Deze jaarplanning is de basis voor de fondsenwerving in het betreffende jaar. Conform de planning worden de gelden overgeboekt naar de betreffende bankrekeningen van de projecten.

De projectleiders rapporteren op de vastgestelde tijden de voortgang, problemen en vorderingen van het werk. Jaarlijks wordt middels een goedgekeurd jaarrapportverslag gedaan over de inkomsten en uitgaven van de Stichting en de wijze waarop de ondersteuning van ontwikkelingswerk in de diverse projecten werd vormgegeven.

Begroting van de Stichting

Hieronder een prognose voor drie jaar:

Hier vindt u het jaarverslag van 2022.