Sociaal maatschappelijk

Jacomijn van de Haar inventariseert in Hidi samen met een lokale medewerker wie echt arm zijn. Die gezinnen worden bezocht. Er wordt geïnventariseerd welke zorg direct of indirect nodig is.

Regelmatig wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor vrouwen op de compound. Onder een gezellig samenzijn worden manden gemaakt, met elkaar gesproken over problemen die de mensen ervaren en gezondheidsadviezen gegeven. Dit maatschappelijk project zorgt ervoor dat er contact is met de bevolking en zorg geleverd kan worden waar nodig.

Op agrarisch gebied wordt op kleinschalig niveau educatie gegeven voor optimaliseren van productie van de honingbijen. Momenteel staat het melkvee project on hold, in verband met de onrusten in Ethiopië.