Wijziging bestuurssamenstelling

Met ingang van april 2021 is er een wijziging in de samenstelling van het bestuur. Corstiaan de Kruijf heeft het voorzitterschap doorgegeven aan Marianneke Mudde uit Rotterdam. Reden voor deze verandering is, dat Corstiaan (aangetrouwde) familie is van familie van de Haar en dat is niet toegestaan bij de voorwaarden van de ANBI.

Marianneke is al jaren zeer betrokken bij het werk van Stichting Hidi en zij is vaak op Hidi geweest. De andere bestuursleden behouden hun functie, Wim van ’t Land als penningmeester en Marianne Simons als secretaris.