Bestuur

Het bestuur van Stichting Hidi bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Marianneke Mudde 
  • Penningmeester: Wim van ’t Land 
  • Secretaris: Marianne Simons – Stelwagen 

Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs. Deze adviseurs hebben ervaring met het werk in Ethiopië op meerdere terreinen.  

Daarnaast voelt het bestuur zich gesteund door ambassadeurs, verspreid door het hele land. Deze ambassadeurs geven handen en voeten aan acties die worden gehouden en vertellen over de projecten die uitgevoerd worden.  

Het bestuur heeft als doelstelling om elke euro uit te geven tot verwezenlijking van de doelstellingen. Daarom worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangen geen loon voor de werkzaamheden. Desgewenst kunnen zij gebruik maken van vergoeding als er kosten zijn gemaakt voor het uitvoeren van werkzaamheden.